DNU - C2, S1, S2 og S4, Aarhus

Bygherre
Region Midtjylland

Entreprise
Råhus-/lukning og hovedentreprise

Arkitekt
Rådgivergruppen DNU I/S

Ingeniør
Rådgivergruppen DNU I/S

Omfang
C2: 400 kvm, S1: 13.500 kvm, S2: 40.000 kvm, S4: 30.500 kvm

Udført
C2: 2014-2015, S1: 2013-2015, S2, 2013-2016, S4: 2015-2017

JFP startede på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU i 2012. I 2017 blev den sidste entreprise afleveret og med i alt 84.500 m² afleveret, er der stor stolthed over at have været med til at udvikle danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri til ca. 6,35 mia.

Gigantisk projekt kræver kompetent byggestyring

JFP har leveret tre råhus- og lukningsentrepriser og en renoveringsentreprise til Det Nye Universitetshospital i Aarhus. Den sidste entreprise på 30.500 m² var i joint venture med Max Bögl International SE. Der er til entrepriserne brugt ikke mindre end 128.000 tons beton til fundamenter og etager, 6 km betonsøjler, 14 km stålkonstruktioner og 1.119.000 mursten. Det har således været nogle enorme projekter, som har krævet stort overblik og kompetent byggestyring.

Laboratorier – komplekse detaljer

JFP har på en af de store entrepriser – S1, også stået for apteringsentreprisen. Det indbefattede bl.a. laboratorieindretning. Laboratorier kræver særlige kompetencer inden for spildevandshåndtering og valg af materialer, som JFP besidder. Inventaret skal have en unik høj kvalitet, og indretningen skal laves nøjagtigt, som foreskrevet. Det kræver overblik over grænseflader og god projektledelse.

JFP leverede sterilbænke, lockers og kemikalieskabe med sugesystem til ventilation og udsugning. Til entreprisen hørte også et kloaksystem med speciel spildevandshåndtering, som sikrer, at forurenet affald ikke kommer ud i grundvandet.

DNU Aarhus roser JFP

Hans-Ulrik Rasmussen, projektleder i Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus udtaler:
"Jeg har arbejdet sammen med JFP, siden de vandt den første entreprise på DNU. Vi taler godt sammen, og der er en god kemi. Vi kender naturligvis vores roller, men et samarbejdsforhold er i væsentlig udstrækning baseret på tillid til, at man overholder aftaler, leverer kvalitet, tager initiativer, håndterer udfordringer og byder ind med løsninger. I det daglige skal et megaprojekt som dette fungere på tillid og en tro på hinanden. Gennem hele forløbet har jeg oplevet JFP som yderst professionel. Det er godt, det de laver, og der er fremdrift på deres projekter. Der skal immervæk muskler til at løfte projekter af denne størrelse, og de stiller altid op med stærkeste team.”

Facts om entrepriserne

JFP har udført fire storentrepriser på Det Nye Universitetshospital i Århus; C2, S1, S2 og S4 på i alt ca. 84.500 m². C2 var en renoveringsopgave i hovedentreprise, mens de tre øvrige var råhus-/lukningsentrepriser udført som storentrepriser.


S1 og C2 – 4 etager

S1 er opført i 4 etager adskilt af pladsstøbte etagedæk. Facader er udført delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer.  På S1 er der tillige udført indvendig apteringsentreprise.

I tillæg til S1 renoverede JFP C2 på det eksisterende Skejby Sygehus. Den nye gangbro fra S1 er forlænget ind over taget på C2. På den måde forbindes de nye bygninger, med de eksisterende bygninger på Skejby Sygehus.


S2 – 5 bygninger

S2 består af 5 bygninger, hvoraf den højeste føres op i 8 etager. Bygningen er opført som betonelementbyggeri, med søjler, bjælker og bagvægsfacader. Størstedelen af facaderne er lavet i murværk med alupartier. Alle etagedæk insitustøbes, for at bevare fleksibiliteten i bygningen i årene fremover.


S4 – Joint venture med Max Bögl Int. SE

S4 er udført i joint venture med Max Bögl International SE. Den består af 3 sammenhængende bygninger på henholdsvis 4 og 8 plan. Storentreprisen omfattede jord og kloak, komplicerede fundamenter og insitubeton, sandwichelementer, lette facader, alufacader, naturlig ventilation, murværk, stål og smed, tagdækning, pudsegondolanlæg på taget og udvendig automatiseret solafskærmning.

 

jfp-citationstegn

Ærlig og troværdig samarbejdspartner

”JFP har efterhånden lavet en stor del af arbejdet på Det Nye Universitetshospital (DNU): To hovedentrepriser til område S1. Råhus-entreprisen på område S2. og på S4, samt renovering af afsnit C2 på det eksisterende Skejby Sygehus. De dele, der allerede er afleveret, har været i orden og yderst professionelt og fint håndteret og heldigvis tegner det også godt med de igangværende entrepriser.

Samarbejdet med JFP er generelt rigtig fint og præget af ærlighed og troværdighed. Når vi indgår aftaler forsøger alle parter at leve op til dem. Det er utrolig rart som bygherre.

På et byggeri af denne størrelse og varighed kan man ikke undgå, at der opstår uforudsete problemer og konflikter undervejs. Heldigvis går JFP altid ind i konflikter og andre udfordringer på en seriøs og saglig måde. De er meget løsningsorienterede og man fornemmer, at de altid forsøger at finde en løsning.

Vi oplever, at medarbejderne hos JFP får og tager et stort ansvar. De kan og må tage beslutninger på byggepladsen. Det er en kæmpe fordel for os, at tingene ikke skal igennem en lang beslutningsproces og tilbage til topledelsen i virksomheden, før vi kan komme videre.
Så generelt er vi glade for samarbejdet med JFP.”

Projektleder Stine Vestergaard
Det Nye Universitetshospital
Region Midtjylland


Bliv ringet op

Vi er altid klar til at tage en uforpligtende snak om dit projekt. Skriv dine oplysninger herunder - så ringer vi dig op!

Når du udfylder formularen, afleverer du dine personlige oplysninger i vores varetægt. Vi lover at passe godt på dem. Læs vores betingelser her.

keyboard_arrow_up